За жените, мъжете и още нещо …

Има ли улици без имена? Има, разбира се

Наскоро имах приятната възможност да попътувам за ден-два и много исках да изпратя няколко картички по традиционната поща (онази с реалните писма в пликове, която