За жените, мъжете и още нещо …

Няколко думи за личните ни имена

Замисля ли сте се, че в България имаме наистина дълги имена? Като започнем през собственото име, бащиното и накрая фамилното. Хайде, аз съм представител на