За жените, мъжете и още нещо …

Достъпът до информация… преди и сега

Спомням си времето, в които все още нямаше Интернет. Търсех информация по какви ли не конвенционални начини. Ровех се в книги, прелиствах страница след страница,

Изкривената представа за живота

Вече съм зряла жена с натрупан житейски опит зад гърба си. Видяла съм това-онова и съм преживяла неща, които неминуемо те учат за истините в

“Онези” песни

Нали знаете как има песни, които винаги ни отвяват нанякъде. Карат ни да се озоваваме на някое друго място, с някой друг човек. Образно казано,

Токът спря, не си дочетох книгата

Неволно стана, но в последно време май започнах да ви споделям все лични истории и сега съм на път да ви споделя още една. Снощи