За жените, мъжете и още нещо …

Достъпът до информация… преди и сега

Спомням си времето, в които все още нямаше Интернет. Търсех информация по какви ли не конвенционални начини. Ровех се в книги, прелиствах страница след страница,