За жените, мъжете и още нещо …

Защо Първият учебен ден е на 15 септември?

Освен с настъпването на есенния сезон, винаги съм свързвала септември с началото на учебната година. Сигурна съм, че и при повечето от вас е така. Този спомен се е запаметил в съзнанието ми и дори сега, когато вече съм далеч от ученическите години, изпитвам вълнение и емоции с настъпването на 15 септември. Но питали ли сте защо точно тази дата е избрана за започване на учебните занятия след лятната ваканция?

Идеята се заражда и е приета през 1921 година по време на правителството на Александър Стамболийски и неговата партия Български земеделски народен съюз. Както подсказва името, тя е насочена най-вече към нуждите на селскостопанството и съобразява политиката си с нуждите на земевладелците. Така например, до средата на месеца, 15 септември, децата ще могат да помогнат на родителите си в прибирането на реколтата и подготовката за зимния период. Едва след това ще могат спокойно да се заемат с училищните си задължения.

До този момент, учебната година е започвала на 1 септември, а интересен факт е, че и до сега в много съседни на нас държави, тази дата се е запазила като начало на Първия учебен ден.