За жените, мъжете и още нещо …

Новогодишно поздравление на… визитка

Съществува цяла глава от бизнес културата и етиката, посветена на визитните картички. Първо и най-важно, което трябва да се знае е, че визитната картичка много

Изкривената представа за живота

Вече съм зряла жена с натрупан житейски опит зад гърба си. Видяла съм това-онова и съм преживяла неща, които неминуемо те учат за истините в